Admissió Batxillerat 2018-19

 

Admissió en Batxillerat/ Admisión en Bachillerato

Si vols vindre a les Jornades de Portes Obertes de Batxillerat, apunta't ací.

Si quieres venir a las Jornadas de Puertas Abiertas, apúntate aquí.

Nom del pare o mare/ nombre del padre o madre
Telèfon de contacte/ teléfono de contacto
Adreça de correu electrònic/ dirección de correo electrónico
Curs en el qual estàs interessat/ curso en el que estás interesado

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant la complimentació del present formulari, seran tractades i quedaran incorporades als fitxers responsabilitat del Col·legi Parroquial Don José Lluch.

En aquest sentit, l'informem que la recollida i tractament de les seues dades tenen com a finalitat donar informació sobre les activitats que desenvolupa el centre com acollida als nous alumnes.

El fet d'utilitzar el formulari implica que expressa el seu consentiment perquè les dades subministrades queden incorporades a un fitxer automatitzat titularitat del Col·legi.

En tot cas, vostè pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos per la Llei contactant amb el col·legi per mitjà del correu electrònic info@donjoselluch.es.