DOE

seccio doe

El Departament d’Orientació és un òrgan especialitzat que recolza la labor del centre i del conjunt del professorat en totes aquelles actuacions encaminades a assegurar una formació integral de l’alumnat i a l’adaptació dels processos d’ensenyament a les característiques i necessitats de tots els alumnes i alumnes.

Per a això, aquest òrgan té encomanat participar a la planificació i desenvolupament de les actuacions que es desenvolupin al Centre per facilitar l’atenció a la diversitat de l’alumnat tant a través dels processos d’ensenyament que es desenvolupen a les diferents àrees curriculars com a través de l’acció tutorial i de l’orientació acadèmica i professional.

Correu electrònic: doe@col-legiparroquialdonjoselluch.es

 Recursos

 Planificació i tècniques d’estudi