Atenció Sanitària

atenció sanitària

umas

 • Tots els alumnes del Centre tenen coberta l’assistència sanitària i trasllats en cas d’accident durant la jornada lectiva així com en totes les activitats realitzades pel Centre – actv. complementàries i extraescolars -.
 • En Batxillerat i 3r i 4t d’ESO pel segur d’escolaritat obligatori de la Seguretat Social i des d’Infantil a 2n de l’ESO pel segur individual contractat amb l’asseguradora UMAS.
 • En cas d’accident el Centre procedirà segons el protocol següent:atencion sanitaria
  • Les intervencions molt bàsiques les realitzen els conserges amb la farmaciola del Centre.
  • Si es requerix la intervenció d’un facultatiu, immediatament es contacta amb el Centre Mèdic Alboraya (centre sanitari més pròxim que està especialitzat en assegurança escolar i realitza a més atenció domiciliària www.centromedicoalboraya.com) que desplaça un metge a les instal·lacions del Centre. Es comunica la incidència en tots els casos a les famílies. De vegades són necessàries visites posteriors de seguiment. En estos casos es recomana acudir al dit centre mèdic perquè ja ha realitzat la primera actuació en l’alumne, però si per qualsevol motiu no és possible acudir a este centre hi ha una àmplia varietat de centres mèdics que també estan conveniats* i als que es pot anar.
  • En els casos de més gravetat s’acudix al Centre Mèdic Alboraya o a un centre hospitalari de referència sempre amb l’acompanyament i baix supervisió de personal del Centre. En tots els casos s’informarà els pares.
  • En 2n cicle E.S.O. I Batxillerat, per a poder tramitar els expedients es necessita fotocòpia del D.N.I. de l’alumne compulsada. (Jutjat de Pau)

*Llistat de centres sanitaris més representatius convenia amb l’asseguradora.

 • Centre Mèdic Alboraya. C/ Flora, 4 Baix. 46010 València.Tel. 96.362.62.62. Assistència domiciliària en el Centre Escolar.
 • Clínica Sorolla. C/ Músic Ginés, 8. 46022 València Tel. 96.356.03.07hospital
 • Hospital 9 d’octubre. C/ Vall de la Ballestera, 59. 46015. València. Tel. 96.346.00.00.
 • Casa de la Salut. C/ Dr. Manuel Candela, 41. 46021 València. Tel. 96.389.77.00.
 • Clínica Quirón. Av. Blasco Ibáñez, 14. 46010 València. Tel. 96.369.06.00.
 • Clínica Gastaldi. C/ Vall de la Ballestera, 59. 46015 València. Tel. 96.346.00.50.
 • Clínica Mare de Déu del Consuelo. C/ Callosa d’Ensarrià, 12. 46007 València. Tel. 96.317.78.00.
 • Clínica Garbí. C/. Garbí, 9. 46900 Torrent. Tel. 96.156.66.80.
 • Centre Mèdic Llíria. C/ Duc de Llíria, 80 Baix. 46160 Llíria. Tel. 96.278.09.49.
 • Centre Mèdic Gandia (la Safor). C/ Daimús, 26. 46700 Gandia. Tel. 96.287.47.40.
 • Fersalud. C/ Ciutat de Barcelona, 29. 46700 Gandia. Tel. 96.287.26.49.
 • Fisiomed, S.L. Pza. Viçent Rodríguez, 2 Baix. 46870 Ontinyent. Tel. 96.291.05.51.
 • Centre Mèdic Silla. C.P. 25 d’abril, 41. 46460 Silla. Tel. 96.120.39.87.
 • Centre Mèdic El Cid. C/ El Cid, 37. 46530 Puçol. Tel. 96.146.57.50.

Malalties

 • Si un alumne patira al llarg del curs alguna malaltia infecte-contagiosa, haurà de comunicar-ho aenfermol col·legi per a prendre les mesures preventives necessàries, i no es reincorporarà al centre fins que haja passat el període de contagi.
 • Es prega igualment que se siga responsable quant a les mesures preventives i higièniques per a evitar el contagi d’un mateix i dels companys.
 • Igualment, si algun alumne patix alguna malaltia crònica o al·lèrgica, ha de comunicar-li-ho al seu tutor/a.
 • Només s’administraran medicaments via oral. En estos casos serà necessari portar firmada l’autorització corresponent. L’imprés per a la dita autorització es podrà arreplegar en consergeria.
 • Finalment, els recordem que no han d’assistir els seus fills a les excursions si estan malalts o tenen qualsevol altre motiu que els impedisca realitzar l’activitat amb normalitat.

En Infantil i Primària si l’alumne es posa malalt en horari de classe es telefonarà els Pares perquè personalment (o persona habitual) els arrepleguen. En ESO i Batxillerat es telefonarà els Pares perquè arrepleguen o autoritzen si és el cas l’eixida de l’alumne (menors d’edat acompanyats d’adult).