Avaluació i criteris de qualificació – Infantil

seccio infantil i primària

Avaluació i criteris de qualificació

L’avaluació serà global, contínua i formativa. L’observació directa i sistemàtica constituirà la tècnica principal del procés d’avaluació. Utilitzarem els següents instruments:

  • Observació d’aspectes concrets a potenciar i desenvolupar en el quefer diari. Aquesta tècnica serà útil per a l’avaluació de conductes, actituds i procediments.
  • Produccions dels alumnes:
    • Si l’alumne les realitza correctament se li avaluarà com “C” (“conseguido” – aconseguit).
    • Si dubta o es confon en la seua realització i necessita l’ajuda de la mestra se li avaluarà com “EP” (en procés).
  • Quadern del professor.
  • Fitxes complementàries.

En finalitzar cada trimestre, revisarem els objectius assolits pels alumnes a fi de realitzar les modificacions oportunes, tant en la metodologia com en la tasca docent.

 

Torna a Infantil >>