Criteris de qualificació – Primària

seccio infantil i primària

Criteris de qualificació

Els Criteris de qualificació durant l’etapa d’educació primària es dividiran en tres blocs:

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL/ACTITUDINAL

 • Treball individual: Representa el valor del 10% de la nota final de cada avaluació i es tindran en compte alguns dels següents aspectes:
  * En els cursos de 1r a 3r el treball tindrà un valor del 5%

  • Conducta.
  • Interès i/o actitud en classe (això inclou el comportament i respecte de les normes de classe).
  • Falta de material.
  • Treball individual en classe o tasques de casa.
  • Llibreta.
  • Observacions del professor a l’aula.
 • Treball cooperatiu: Representa el valor del 20% de la nota final de cada avaluació i es tindran en compte alguns dels següents aspectes:
  • Autoavaluació i coevaluació del procés i autonomia del grup per a l’assoliment d’un objectiu comú: Organització del grup,
   planificació del temps, participació personal en el grup…
  • Avaluació del professor durant les diferents activitats cooperatives que es realitzin al llarg de l’avaluació.

EVALUACIÓN CONCEPTUAL

 • Continguts: Representa el valor del 70%  de la nota final de cada avaluació i es tindran en compte alguns dels següents aspectes:
  * En els cursos de 1r a 3r el treball tindrà un valor del 75%

  • Continguts avaluats mitjançant proves orals: exposicions, debats, lectura, entrevistes…
  • Continguts avaluats mitjançant proves escrites: fitxes, controls, dictats, redaccions…
  • Continguts avaluats mitjançant qualsevol altre tipus d’activitat: Projectes, jocs, activitats  dins de l’aula d’informàtica, vídeos, excursions…

 

Torna a Primària >>