Finalitat – Infantil

seccio infantil i primària

Finalitat de l’Educació Infantil

L’Educació Infantil és l’etapa educativa que atén xiquetes i xiquets des del naixement fins als sis anys amb la finalitat de contribuir al seu desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual.

S’ordena en dos cicles. El primer cicle d’Educació Infantil comprén des del naixement fins als 3 anys. El segon cicle d’Educació Infantil comprén des dels 3 fins als 6 anys, sent a més gratuït.

Sent de caràcter voluntari, la seua implantació a Espanya és pràcticament del 100%, ja que l’escolarització primerenca es considera un gran èxit que incidirà positivament en la millora del rendiment escolar futur.

En els dos cicles de l’Educació Infantil s’atén progressivament al desenvolupament afectiu, al moviment i als hàbits de control corporal, a les manifestacions de la comunicació i del llenguatge, a les pautes elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de les característiques físiques i socials del medi. A més es propicia que xiquetes i xiquets assoleixen una imatge positiva i equilibrada de si mateixos i adquireixen autonomia personal.

El nostre centre, el Col·legi Parroquial Don José Lluch, oferta el segon cicle d’educació infantil.

Objectius generals >>