Presentació

El Col.legi Parroquial Don José Lluch és un centre privat concertat d’ensenyament reglat.

El nostre Projecte Educatiu és la nostra carta de presentació; en ell diem qui som, què volem aconseguir i com ho farem. El Projecte Educatiu és, per tant, l’orientador de la nostra tasca educativa.

Text complet del Projecte Educatiu de Centre

Nivells que s’imparteixen en règim de Concert Ple:

 • Educació Infantil – 2n cicle (a partir de 3 anys):
  • 3 línies.
 • Educació Primària:
  • 3 línies.
  • 1 Unitat de Pedagogia Terapèutica o suport a la integració.
  • Programa de Compensació Educativa.
 • Educació Secundària Obligatòria:
  • 3 línies.
  • 1 Unitat de Pedagogia Terapèutica o suport a la integració.
  • Programa de Compensació Educativa.
  • Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment (3r d’ESO).
  • Programa de Reforç (4t d’ESO)

Nivells que s’imparteixen en règim de Concert Singular:

 • Batxillerat LLOI (3 línies).
  • Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials