Projecte Educatiu

seccio projecte educatiu

El Projecte Educatiu de Centre és un instrument amb projecció de futur, pensat i elaborat per la comunitat educativa a partir de l’anàlisi de la pròpia realitat, i que actua de manera coherent sobre la nostra pràctica docent amb la intenció de millorar-la, dotant al Centre de l’eficàcia necessària per a assolir els objectius proposats.

El Projecte Educatiu és la nostra carta de presentació; en ell diem qui som, què volem aconseguir i com ho farem. El Projecte Educatiu és, per tant, l’orientador de la nostra tasca educativa.

Text complet del Projecte Educatiu de Centre