Més Serveis

seccio més serveis

 

Llibres de text:

Comprar els llibres en el Centre té els següents avantatges:

COMODITAT. Els llibres s’arrepleguen en les instal·lacions del Centre el dia establit. El

centre gestiona totes les possibles incidències.

FLEXIBILITAT. Cada alumne confecciona “la comanda” de llibres que li convinga.

FIABILITAT. El col·le elabora els lots sense errors amb els ISBN, editorials, etc. ni retards.

PREUS ECONÒMICS:

Descompte general 10%

Associats a l’A.P.A. 15%

FACILITAT DE PAGAMENT. Oferim a qui ho sol·licite la possibilitat de dividir l’import en dos terminis en els mesos d’octubre i novembre. Per a optar a aquestes condicions és necessari estar al corrent de pagament de totes les quotes escolars i de l’AMPA. En cas contrari s’exigeix pagament a compte.

Organització

En el sobre de matrícula o en el lliurament de notes de juny per a alumnes del Centre, es repartirà la “fulla de comanda” amb la relació dels llibres del curs. Una vegada emplenat es lliurarà en les oficines del Centre al més prompte possible. La data límit per a sol·licitar llibres és xxxxxxxxxxxxx.

MOLT IMPORTANT, No s’arreplegarà cap sol·licitud passada aqueixa data.

Recollida:

xxxxxxxxxxxxxxxxx – INFANTIL-PRIMÀRIA-ESO

xxxxxxxxxxxxxxxxxx – BATXILLERAT

Paguament:

Es girarà rebut domiciliat. Podrà fraccionar-se el pagament en dues meitats, a l’octubre i novembre. Aquest curs no s’admetrà pagaments en efectiu.

 

Acollida matinal:

El servei d’acolliment matinal pretén ajudar a les famílies a conciliar els horaris de treball amb l’horari escolar. Ofereix la possibilitat de deixar als xiquets en el col·legi abans de l’hora habitual d’entrada. Està pensat per a alumnes d’Infantil i Primària principalment, en horari de 7:30h a 9:00h als matins.

Està situat en l’aula d’Infantil cantonada entre C/ Pintor Valero i Avinguda Diví Maestro.

L’accés es realitza pel vestíbul/hall.

Per a una informació més detallada estem a la seua disposició en les oficines del col·legi.

 

Atenció sanitaria:

Accidents

• Tots els alumnes del Centre tenen coberta l’assistència sanitària i trasllats en cas d’accident durant la jornada lectiva així com en totes les activitats realitzades pel Centre – actv. complementàries i extraescolars -.

• En Batxillerat i 3r i 4t d’ESO pel segur d’escolaritat obligatori de la Seguretat Social i des d’Infantil a 2n de l’ESO pel segur individual contractat amb l’asseguradora UMAS.

• En cas d’accident el Centre procedirà segons el protocol següent:

 • Les intervencions molt bàsiques les realitzen els conserges amb la farmaciola del Centre.
 • Si es requerix la intervenció d’un facultatiu, immediatament es contacta amb el Centre Mèdic Alboraya (centre sanitari més pròxim que està especialitzat en assegurança escolar i realitza a més atenció domiciliària www.) que desplaça un metge a les instal·lacions del Centre. Es comunica la incidència en tots els casos a les famílies. De vegades són necessàries visites posteriors de seguiment. En estos casos es recomana acudir al dit centre mèdic perquè ja ha realitzat la primera actuació en l’alumne, però si per qualsevol motiu no és possible acudir a este centre hi ha una àmplia varietat de centres mèdics que també estan conveniats* i als que es pot anar.
 • En els casos de més gravetat s’acudix al Centre Mèdic Alboraya o a un centre hospitalari de referència sempre amb l’acompanyament i baix supervisió de personal del Centre. En tots els casos s’informarà els pares.
 • En 2n cicle E.S.O. I Batxillerat, per a poder tramitar els expedients es necessita fotocòpia del D.N.I. de l’alumne compulsada. (Jutjat de Pau)

Llistat de centres sanitaris més representatius convenia amb l’asseguradora.

 • Centre Mèdic Alboraya. C/ Flora, 4 Baix. 46010 València.Tel. 96.362.62.62. Assistència domiciliària en el Centre Escolar.
 •  Clínica Sorolla. C/ Músic Ginés, 8. 46022 València Tel. 96.356.03.07
 • Hospital 9 d’octubre. C/ Vall de la Ballestera, 59. 46015. València. Tel. 96.346.00.00.
 • Casa de la Salut. C/ Dr. Manuel Candela, 41. 46021 València. Tel. 96.389.77.00.
 • Clínica Quirón. Av. Blasco Ibáñez, 14. 46010 València. Tel. 96.369.06.00.
 • Clínica Gastaldi. C/ Vall de la Ballestera, 59. 46015 València. Tel. 96.346.00.50.
 • Clínica Mare de Déu del Consuelo. C/ Callosa d’Ensarrià, 12. 46007 València. Tel. 96.317.78.00.
 •  Clínica Garbí. C/. Garbí, 9. 46900 Torrent. Tel. 96.156.66.80.
 • Centre Mèdic Llíria. C/ Duc de Llíria, 80 Baix. 46160 Llíria. Tel. 96.278.09.49.
 • Centre Mèdic Gandia (la Safor). C/ Daimús, 26. 46700 Gandia. Tel. 96.287.47.40.
 • Fersalud. C/ Ciutat de Barcelona, 29. 46700 Gandia. Tel. 96.287.26.49.
 • Fisiomed, S.L. Pza. Viçent Rodríguez, 2 Baix. 46870 Ontinyent. Tel. 96.291.05.51.
 • Centre Mèdic Silla. C.P. 25 d’abril, 41. 46460 Silla. Tel. 96.120.39.87.
 • Centre Mèdic El Cid. C/ El Cid, 37. 46530 Puçol. Tel. 96.146.57.50.

Malalties

• Si un alumne patira al llarg del curs alguna malaltia infecte-contagiosa, haurà de comunicar-ho al col·legi per a prendre les mesures preventives necessàries, i no es reincorporarà al centre fins que haja passat el període de contagi.

• Es prega igualment que se siga responsable quant a les mesures preventives i higièniques per a evitar el contagi d’un mateix i dels companys.

• Igualment, si algun alumne patix alguna malaltia crònica o al·lèrgica, ha de comunicar-li-ho al seu tutor/a.

• Només s’administraran medicaments via oral. En estos casos serà necessari portar firmada l’autorització corresponent. L’imprés per a la dita autorització es podrà arreplegar en consergeria.

• Finalment, els recordem que no han d’assistir els seus fills a les excursions si estan malalts o tenen qualsevol altre motiu que els impedisca realitzar l’activitat amb normalitat.

En Infantil i Primària si l’alumne es posa malalt en horari de classe es telefonarà els pares perquè personalment (o persona habitual) els arrepleguen. En ESO i Batxillerat es telefonarà els pares perquè arrepleguen o autoritzen si és el cas l’eixida de l’alumne (menors d’edat acompanyats d’adult).