Metodologia – Infantil

seccio infantil i primària

Metodologia

Utilitzem una metodologia activa, des del punt de vista constructivista, en la qual els xiquets siguen els protagonistes dels seus propis aprenentatges i adquisicions, per aconseguir que aquests siguen significatius partint dels seus coneixements previs.

En la nostra metodologia apostem per l’aprenentatge cooperatiu que vam presentar als alumnes i alumnes, en el marc escolar, perquè tinguen l’oportunitat continuada de conviure dins d’un grup heterogeni, treballar junts, ajudar-se i cooperar, conèixer-se millor i acceptar-se i respectar-se mútuament. Per això, pensem que aquesta proposta contribueix a la formació integral dels alumnes i les alumnes en la mesura que els ensenya a comportar-se amb esperit de cooperació i responsabilitat, els ajuda a formar-se una imatge ajustada de si mateixos i a desenvolupar una autoestima positiva, els permet relacionar-se amb altres i participar en activitats de grup, els ensenya a adoptar actituds de flexibilitat, solidaritat, interès i tolerància, i els ajuda, al cap i a la fi, a superar inhibicions i prejudicis i a rebutjar les discriminacions derivades de les diferències físiques, psíquiques i socials. Respectant que cada xiquet és diferent, té el seu moment evolutiu i el seu ritme personal d’aprenentatge.

Tenint en compte la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner, treballarem amb cada alumne segons les seues fortaleses per afavorir l’aprenentatge i la consolidació competencial. Proposarem activitats que estimulen i potencien la capacitat d’observar, analitzar, raonar i investigar per arribar a l’aprenentatge del contingut, utilitzant per aconseguir-les rutines de pensament.

 

Avaluació i criteris de qualificació >>