Normes de convivència – Infantil

seccio infantil i primària

Control d’esfínters

 • En el cas que no l’hagen fet ja, és molt necessari, educatiu i apropiat a l’edat que tenen els seus fills, el que, de no existir un motiu mèdic que justifique el contrari, utilitzen els mesos d’estiu per educar el seu fill/a en la retenció d’esfínters, de manera que, en la mesura del possible, vinga al col·legi sense necessitat de bolquer.

Entrades i eixides

HORARI

SETEMBRE i JUNY     matins de 9:00 a 13:00
OCTUBRE a MAIG      matins de 9:00 a 12:30       vesprades de 15:30 a 17:00

 • L’horari es seguirà rigorosament, per tant, li demanem la seua col·laboració, en cas contrari es prendran les mesures necessàries.
 • En cas que no puguen vindre a recollir els seus fills/es, avisen amb antelació mitjançant l’agenda, de qui els va a recollir. Si és un imprevist, que ho acrediten mitjançant una autorització a l’hora de recollir-los.
 • Quan tinguen la necessitat de recollir els seus fills durant l’horari lectiu, li preguem que no entretinguen a la professora amb comentaris, ja que es desatén a la resta dels alumnes.
 • És imprescindible que el xiquet/a que vinga a l’escola per primera vegada, porte les xapes d’identificació presa de l’equipatge d’estiu, amb un imperdible de seguretat. A la xapa ha de constar: Nom i cognoms, adreça, telèfon, data de naixement i llengua que parla el xiquet/a (valencià o castellà).
 • Els xiquets/es han d’entrar sols a l’aula per afavorir la seua autonomia.
 • Seguint les normes i orientacions de la Conselleria, la incorporació a les classes a l’inici de curs dels alumnes de 3r d’Educació Infantil, serà progressiva, per a facilitar la millor adaptació dels xiquets/es a l’escola.

Agenda

 • Per a qualsevol justificació, avís o citació de tutoria, han d’utilitzar l’agenda. Mai s’ha d’utilitzar l’entrada a classe per parlar amb la mestra; dins hi ha xiquets/es que han d’estar atesos.
 • El dia que hagen de donar una comunicació, preguem que l’alumne/a entre l’aula amb l’agenda a la mà.

Tutoria

 • L’horari de tutories del professorat ho trobaran ací. Podran concertar cita amb el tutor/a mitjançant una comunicació a l’agenda.
 • Els xiquets/es, si és possible, no han d’assistir a les tutories i igualment a les reunions col·lectives de pares, ja que no es disposa de personal per a la seua vigilància.

Normes per al bon funcionament

 • Els dies de pluja, els xiquets/es hauran de lliurar-los el paraigua a l’entrada del col·legi per evitar possibles accidents.
 • Les motxilles seran menudes i sense rodes per facilitar col·locar-les en els penjadors i evitar ensopegades amb les mateixes. Hauran d’estar marcades amb el nom i cognoms.
 • Trimestralment rebran un Butlletí Informatiu.
 • Els xiquets/es no han de portar a classe cap tipus de joguet així com tampoc caramels, llaminadures, monedes, bales, cromos o qualsevol altre objecte perillós o que distrega la seua atenció.
 • El material ha d’estar marcat en la seua totalitat amb el nom i cognoms complets, aprofitant les etiquetes blanques APLI. Quan ho porten, ha d’estar complet.
 • Els xiquets/es que dinen a casa no han de portar berenar.
 • Les peces de vestir, així com l’entrepà, han d’anar marcades amb el nom i cognoms del xiquet/a (no amb les inicials).
 • Tots els alumnes de 3r d’EI (3 anys), han de portar una bossa amb roba marcada amb el nom dins de la motxilla.
 • Els xiquets/es han de vindre a l’escola amb roba còmoda, evitant, sobretot, les peces amb tirants i peto.
 • Els xiquets/es han de vindre, tots els dies, amb l’uniforme: pitet o equipatge d’estiu.

Higiene i salut

 • Si s’observa que el seu fill/a té paràsits és aconsellable no portar-ho al col·legi fins que aquests hagen desaparegut, per evitar el contagi, així com qualsevol altra malaltia contagiosa.
 • Si pateixen algun tipus d’al·lèrgia, han de comunicar-ho per escrit a la mestra.
 • En cas molt necessari, les mestres només administraran medicaments via oral amb la deguda autorització que podran omplir a secretaria.
 • Es prega als pares que no envien al seu fill/a d’excursió si està malalt o amb qualsevol altre motiu que li impedeixca realitzar l’activitat amb tota normalitat, encara que li hagen donat la medicació abans de vindre a l’escola.

Aniversaris

 • Les famílies que tinguen gust que els seus fills/es celebren el seu aniversari al centre (no és obligatori) podran portar per berenar:
  – 1 coca o pastís
  – tovallons
  – plats i culleres de plàstic
  O bé:
  – un xicotet regal.
  No s’admetran:
  – sucs i batuts.
 • La família avisarà a la tutora mitjançant l’agenda del dia de la celebració de l’aniversari.
 • Per evitar situacions conflictives entre els xiquets/es, els preguem que no porten invitacions d’aniversari per repartir-les dins del Col·legi.

Esmorzar

 • L’entrepà el portaran a la butxaca o a la mà per dipositar-lo a la cistella de dinars.
 • Els preguem que, en la mesura del possible, no porten fruites sense pelar, sucs o batuts, etc. per a esmorzar.
 • Dins de la motxilla portaran una botella d’aigua menuda amb tap de seguretat.

 

Torna a Infantil >>