Procés d’admissió

seccio secretaria

La Conselleria d’Educació té publicada a la seua web la normativa vigent que regula l’admissió d’alumnes en centres sostinguts amb fons públics en els ensenyaments d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat: Accés al web de la Conselleria d’Educació.

Per a més informació, consultar a la Secretaria del centre.

 

La Conselleria de Educación tiene publicada en su web la normativa vigente que regula la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos en las enseñanzas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: Acceso a la web de la Conselleria de Educación.

Para más información, consultar en la Secretaría del centro.

 

FF96D033-6342-4085-BD0C-5E4C7741A4BE