Un cafè en el col·le 2018-19

Un cafè en el col·le/ Un café en el cole

Vine a visitar-nos a les nostres jornades de vesprada en les quals expliquem el nostre projecte educatiu i resolem els vostres dubtes en grups xicotets. Apunta't!

Ven a visitarnos a nuestras jornadas de tarde en las que explicamos nuestro proyecto educativo y resolvemos vuestras dudas en grupos pequeños. ¡Apúntate!

Nom del pare o mare/ nombre del padre o madre
Telèfon de contacte/ teléfono de contacto
Adreça de correu electrònic/ dirección de correo electrónico

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant la complimentació del present formulari, seran tractades i quedaran incorporades als fitxers responsabilitat del Col·legi Parroquial Don José Lluch.

En aquest sentit, l'informem que la recollida i tractament de les seues dades tenen com a finalitat donar informació sobre les activitats que desenvolupa el centre com acollida als nous alumnes.

El fet d'utilitzar el formulari implica que expressa el seu consentiment perquè les dades subministrades queden incorporades a un fitxer automatitzat titularitat del Col·legi.

En tot cas, vostè pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos per la Llei contactant amb el col·legi per mitjà del correu electrònic info@donjoselluch.es.