La poesia i l’art s’uneixen en un projecte interdisciplinari en 3r d’ESO

La poesia i l’art s’uneixen en un projecte interdisciplinari en 3r d’ESO

Els alumnes de 3r ESO han fet un treball interdisciplinar en les assignatures de Lengua Castellana i Plàstica. Concretament, es tractava de fer un recital de poesia en classe per equips. El contingut de cada poema ha inspirat la creació d’una il·lustració que acompanyava al poema d’autors de totes les èpoques com Gioconda Belli, Francisco de Quevedo, García Montero o Mario Benedetti, entre altres, parant atenció a la tècnica triada per cada grup. Havien d’expressar l’essència del poema a través de la imatge i el resultat ha sigut espectacular!!
Durant el recital, en classe, les imatges es projectaven en classe en un power point, valorant-se de manera especial l’expressivitat, tant en l’oratòria com en la il.lustració.
Posted in Sin categoría.